oferta: _kurs rysunku architektonicznego _kurs rysunku artystycznego _Akademia Małego Architekta _hobbystyczny kurs rysunku _DESIGN- Makietowanie i kreatywne tworzenie _3D- TWORZENIE WIZUALIZACJI KOMPUTEROWYCH _DESIGN SKETCHING
PROFESJONALNE przygotowanie do egzaminów na Wzornictwo, Architekturę Wnętrz, Architekturę Krajobrazu. Program nauczania dostosowywany jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika, gdyż wymagania na poszczególne kierunki oraz uczelnie znacząco różnią się od siebie. Naukę rysunku zazwyczaj zaczynamy od podstaw, jeśli jednak posiadasz już umiejętności rysunkowe- zweryfikujemy je - nie będziemy uczyć Cię tego, co już potrafisz :)
Kurs zakończony jest certyfikatem potwierdzającym udział w zajęciach.

Program kursu:

RYSUNEK- kursanci uczą się wykorzystania zasad perspektywy , konstrukcji geometrycznych, rysunku z natury, rysunku samochodów i innych pojazdów, studium postaci.
Wykorzystujemy różne techniki rysunku: rysunek ołówkiem, kredkami, pisakiem, markerami, węglem.

MALARSTWO- kursanci uczą się malarstwa akwarelą oraz farbami akrylowymi. Tylko w opcji kursu intensywnego.

WYKŁADY- każde zajęcia poprzedzone są krótkim wykładem na temat zasad wykorzystywanych podczas ćwiczeń.

MODELOWANIE- tworzenie modeli płaskich i przestrzennych z papieru lub tektury jest wymagane na egzaminach na większość ASP ( ASP we Wrocławiu, w Krakowie, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu) dlatego też część zajęć opiera się na tworzeniu kompozycji przestrzennych oraz trików wykorzystujących właściwości papieru do budowania estetycznych konstrukcji.

POMOC PRZY KONSTRUOWANIU TECZKI- pomagamy w przygotowywaniu i wyborze prac do teczki.

PRZEGLĄDY- dwa razy w roku organizowane są przeglądy prac kursantów, oceniające postępy zaawansowania w nauce. Na przeglądy zapraszana jest zewnętrzna komisja, dzięki czemu kursanci mają możliwość otrzymania oceny z kilku źródeł (podobnie jak na egzaminie wstępnym)

EGZAMINY PRÓBNE (bezpłatne zajęcia dodatkowe)- Na zajęciach realizowane są tematy egzaminów na kierunki artystyczne z poprzednich lat w ramach opanowywania konkretnych umiejętności rysunkowo-projektowych. Jednak, by kursanci mieli możliwość obycia się z sytuacją na egzaminie ( presja czasu, brak opinii i poprawek prowadzącego, zgodność rysunku z tematem,sposób oceniania) w ciągu roku są organizowane dodatkowo „egzaminy próbne”, zwykle w czasie ferii, długich weekendów itd..

MARATON RYSUNKOWY (bezpłatne zajęcia dodatkowe)- pod koniec maja oraz na początku czerwca- miesiąc przed egzaminami wstępnymi- organizowane są dodatkowe bezpłatne zajęcia 5 dni w tygodniu dla osób uczestniczących w kursie intensywnym. Zajęcia są szybką powtórką wszystkich zdobytych umiejętności oraz ostatecznym szlifem przed egzaminami.

BEZPŁATNE KONSULTACJE INTERNETOWE- każdy uczestnik kursu ma prawo do korzystania z internetowych konsultacji prac 7 dni w tygodniu. Aby skorzystać z konsultacji należy przesłać fotkę pracy i czekać na odpowiedź :)

Tylko regularna praca i zaangażowanie gwarantują wysokie noty na egzaminie wstępnym. Od naszych kursantów wymagamy regularnego uczęszczania na zajęcia i odrabiania zadań domowych. Wszystkie nieobecności na zajęciach kursanci mogą, a nawet powinni odrobić, dlatego też żadne zajęcia nie przepadają.

Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu pracowni rysunku kreARTywni, dlatego też prosimy o zapoznanie się z regulaminem.
FacebookTab